Program Dieta Mamy

Od dnia 14 stycznia 2020 roku Szpital zaczyna pilotażowy program „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

Program realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia, a wszelkie informacje dotyczące Programu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

Cel Programu

Celem Programu jest wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych oraz propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji.

Kobiety w ciąży i w okresie poporodowym będą otrzymywały 5 posiłków dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację.

Dla Pacjentki

  • Od pacjentki biorącej udział w programie wymagane jest jedynie podpisanie oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w programie.
  • Pacjentka nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją Programu.
  • Do Programu mogą przystąpić tylko pacjentki, które korzystają z diety podstawowej.

Jadłospis

Konsultacje z Dietetykiem

Umawianie konsultacji dla pacjentki hospitalizowanejdietamamy@centrumrydygiera.pl
Termin konsultacji środa lub czwartek, w godz. 14:30 – 17:30
Zgłaszanie uwag / sugestii dotyczących serwowanych posiłkówdietamamy@centrumrydygiera.pl

W ramach Programu Dieta mamy pacjentka może kierować pytania do dietetyka mailowo przez okres 2 miesięcy od zakończenia hospitalizacji.


W trakcie trwania Programu będzie przeprowadzana ankieta.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Wszelkie informacje w zakresie prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i kobiet karmiących znajdują się także na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl

W ramach funkcjonowania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) pacjentki mogą również uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: www.poradnia.ncez.pl