Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BANER3

RPO

minfilm

szpital bez bólu

Facebook

baner

Chat z psychologiem

Chat z psychologiem Poradni Psychologii Prokreacji


Zapraszamy wszystkie osoby, zarówno kobiety jak i mężczyzn, dla których temat rodzicielstwa okazał się niełatwy i poszukują wsparcia w obszarze działalności Poradni.


Zadaj pytanie – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Umów się na wizytę – 42 632 52 55


Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera – w ramach działalności Poradni Psychologii Prokreacji – uruchomiło chat z psychologiem, dzięki któremu można zadać pytanie / uzyskać poradę / skonsultować swój problem w trakcie anonimowej rozmowy przez internet.

Podstawowe informacje

CHATDane
Strona chatu http://www.centrumrydygiera.pl/chat/chat_z_psychologiem.html
Specjalista udzielający porad Psycholog, pracujący na co dzień w Poradni Psychologii Prokreacji
Tematyka Zakres działalności Poradni - dowiedz się więcej 

 

Nasi specjaliści

Sylwetka PPP


Magdalena Siek
Psycholog, psychoterapeuta

 

 

 

 

 

Chat z psychologiem jest dostępny tylko i wyłącznie w wyznaczonym terminie i w określonych godzinach

Poza wyznaczonym terminem możliwość rozmowy z psychologiem za pośrednictwem Internetu jest niedostępna.


Dane o dostępności chatu są podane na stronie:

  1. http://www.centrumrydygiera.pl/chat/chat_z_psychologiem.html,
  2. http://www.centrumrydygiera.pl/index.php/dla-mamy/chat-z-psychologiem

 

Rozpoczęcie rozmowy na chacie jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

Dla każdego uczestnika chatu sa widoczne tylko jego własne pytania i udzielone mu odpowiedzi.

 

 

 

 

Regulamin czatu z psychologiem 
organizowanego przez Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z czatu z psychologiem organizowanego przez Centrum Medyczne im. L. Rydygiera Sp. z o.o.

2. Poprzez czat z psychologiem należy rozumieć udzielanie porad psychologicznych w zakresie działalności Poradni Psychologii Prokreacji przez wykwalifikowanego psychologa/ów za pośrednictwem platformy: www.centrumrydygiera.pl/chat/chat_z_psychologiem.html.

3. Czat jest anonimowy i mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na to czy są pacjentami Centrum Medycznego im. L. Rydygiera Sp. z o.o. po udostępnieniu możliwości rozmowy na platformie: www.centrumrydygiera.pl/chat/chat_z_psychologiem.html.

4. Wzięcie udziału w czacie możliwe jest po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. 

5. Zapis czatu z psychologiem nie stanowi dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

6. Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. nie udostępnia korzystającym zapisów z czatu.

7. Psycholog prowadzący czat udziela porad w oparciu o dane podane przez korzystającego z czatu, który ponosi pełną odpowiedzialność za to, że podane przez niego informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Centrum Medyczne im. L. Rydygiera Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez pacjenta podczas czatu z psychologiem.

8. Podczas czatu psycholog nie ma możliwości wystawiania orzeczeń ani skierowań na dalsze konsultacje medyczne.

9. Korzystający z czatu zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste psychologa lub innych osób oraz naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli w trakcie czatu psycholog stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu, ma prawo przerwać czat.

10. W przypadku problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas porady, na korzystającym ciąży obowiązek ponowienia próby połączenia. 

11. Zapis czatu będzie przechowywany przez Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o. przez 12 miesięcy.

12. Dane osobowe i medyczne będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88). 

 

Instrukcja

 

Rozpoczęcie rozmowy

  1. Kliknij w ikonę ikona. Otworzy się okno chatu, w którym możesz rozpocząć rozmowę.
  2. System nada Ci unikalny nr referencyjny.

Nadanie własnego nicka

  1. Jeśli chcesz – możesz zmienić nr referencyjny (nadany przez system) na własny i niepowtarzalny nick, który ułatwi komunikację:
    1. Kliknij w ikonę ikona 1 w lewym górnym rogu chatu / Zmień moje dane
    2. Kliknij w ikonę ikona 2przy nadanym przez system nr.referencyjnym.

Zamknięcie rozmowy
Jeśli chcesz zakończyć rozmowę - kliknij w ikonę ikona 1 w lewym górnym rogu chatu / Zakończ rozmowę.

 

 

 

Sapien leo vehicula nunc duis egestas eros ipsum mollis.