Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BANER3

RPO

minfilm

szpital bez bólu

Facebook

baner

Kariera

CMR_Pracownik Działu Zamówień Publicznych


Zatrudnimy Pracownika Działu Zamówień Publicznych

Wróć 

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby komórek organizacyjnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz usług zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej.
 • Udział w pracach komisji przetargowej, w szczególności w roli sekretarza komisji przetargowej.
 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.
 • Prowadzenie rejestrów m.in. weryfikacja, opisywanie i rejestrowanie wniosków komórek organizacyjnych o przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych lub konkursów.
 • Publikacja ogłoszeń.
 • Kontrolowanie czynności związanych z zawieraniem umów.
 • Sporządzanie planów postępowań oraz rocznych sprawozdań w zakresie zamówień publicznych.
 • Przechowywanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach udzielania zamówień.
 • Przygotowywanie sprawozdań z postępowań w zakresie Budżetu Obywatelskiego.
 • Przygotowywanie dokumentacji oraz opracowywanie projektów wyjaśnień na potrzeby postępowania kontrolnego dotyczącego realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej, przeprowadzanego przez zewnętrzne i wewnętrzne organy kontroli dotyczące realizowanych postępowań i zadań działu.
 • Obsługa miniPortalu (e-Zamówienia) - narzędzia Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.
 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów wykonawczych niezbędnych do wykonywania obowiązków na ww. stanowisku.
 • Wymagane min. dwuletnie doświadczenie zawodowe związane ze stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych. Znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.
 • Odpowiedzialność w realizacji zadań.
 • Dobra organizacja czasu pracy.
 • Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu.
 • Pozytywne nastawienie oraz zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność.
 • Wysoka kultura osobista.

 

Oferujemy:

 •  Umowę o pracę.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań.
 • Ubezpieczenie grupowe.
 • Pakiet dodatków pozapłacowych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Miejsce pracy: Łódź

E-Mail: CV prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

(Tel. 42 630 95 24)

 


Do CV prosimy dołączyć poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informuję, że:
Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 13. Jest wyznaczony inspektor ochrony danych - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Pana/Pani dane będą przetwarzanie wyłącznie na potrzeby rekrutacji i nie będą przechowywane po jej zakończeniu ani przekazywane innym podmiotom.

Wróć 

Pracownik Działu Zamówień Publicznych

Sapien leo vehicula nunc duis egestas eros ipsum mollis.