Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BANER3

Facebook

Nasze dane adresowe:

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13

NIP 7251753539; Regon 472252285

Prezes/Kancelaria/Administracja

90-408 Łódź, ul. Próchnika 11

baner

szpital bez bólu

Szybki kontakt

Kancelaria\Prezes:

ul. Próchnika 11

e-mali: sekretariat@centrumrydygiera.pl

tel (42) 633 66 33

     (42) 633 75 44,

fax (42) 633 25 00

 

Szczegółowy wykaz telefonów

Film o Centrum Medycznym

minfilm

ministerstwo zdrowia logo3 dodany napis

Poradnia - ul. Próchnika 11
Budynek Szpitala - ul. Sterlinga 13
Nowy Blok Operacyjny
Sala porodowa - Szpital
Sala porodowa - Szpital
Nowy Blok Operacyjny
Rejestracja - ul. Lumumby 14
RTG - ul. Próchnika 11
Rehabilitacja - ul. Lumumby 14
Poradnia - ul. Pomorska 59
Poradnia - ul. Pomorska 59

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 

Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Sp. z o. o.

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sp. z o. o. w Łodzi funkcjonuje, aby podejmować działania na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie oraz prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, rehabilitacyjnej, kształcenie osób wykonujących zawody medyczne, a także stałe podnoszenie świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

        Zintegrowany System Zarządzania Jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm PN - N ISO 9001:2009, PN – N ISO 14001:2005 i PN-N/OHSAS 18001 jest wyrazem zaangażowania całej organizacji w doskonalenie funkcjonowania organizacji, zagwarantowanie wysokiej jakości świadczonych usług zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.

Powyższe cele chcemy realizować poprzez:

- zapewnienie kompetentnego i profesjonalnego personelu, podnoszącego swoje kwalifikacje i kompetencje,

- uwzględnienie roli pracowników i angażowania ich do działań na rzecz wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania,

- dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów, poprzez zrozumienie i spełnienie ich potrzeb oraz oczekiwań,

- podnoszenie efektywności świadczonych usług medycznych, poprzez ciągłe udoskonalanie organizacji i metod zarządzania,

- organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych o możliwie najwyższym poziomie jakości,

- podnoszenie standardu świadczonych usług medycznych,

- stałe podnoszenie świadomości pacjentów w oparciu o bezpłatne programy profilaktyczne,

- kształcenie nowych lekarzy, pielęgniarek i położnych,

- zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie niebezpiecznym,

- dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- spełnianie wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących organizacji,

- ciągłe doskonalenie działań w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem i higieną pracy,

- zapewnienie ciągłej poprawy oddziaływania na środowisko w wyniku zastosowania najlepszych dostępnych technologii i praktyk dla zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska;

 

Nasze motto brzmi:

"Ciepło naszych rąk, naszą wrażliwość
i wiedzę ofiarujemy wszystkim
naszym podopiecznym"

Chcemy stale przekładać te słowa na codzienną praktykę w naszej pracy oraz opiece i kontaktach z pacjentami naszych placówek.

        Cele ogólne wynikające z przyjętej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowią wytyczne do corocznie ustanawianych celów szczegółowych.

        Jednocześnie zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich środków i zasobów do wdrożenia i realizacji zapisów niniejszej polityki.

        Zarząd i pracownicy Centrum Medycznego im dr. Rydygiera Sp. z o.o. zobowiązują się do realizowania powyższych celów oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

        Polityka ZSZ jest upubliczniona i zakomunikowana pracownikom, a jej adekwatność jest okresowo oceniania podczas przeglądu zarządzania.

                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                             Janina Sąsiadek

Łódź, 01.02.2016                      

Sapien leo vehicula nunc duis egestas eros ipsum mollis.