Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BANER3

RPO

minfilm

szpital bez bólu

Facebook

baner

Certyfikaty

 

 

W latach 1994 – 1995 Szpital im. dr L. Rydygiera brał udział w światowej akcji upowszechniania karmienia piersią, prowadzonej przez UNICEF i WHO wprowadzając do codziennego naszego postępowania zalecane przez UNICEF praktyki okołoporodowe.
W związku z tym w naszym Szpitalu położnictwo zorganizowane jest w systemie rooming – in. Wszystkie matki przebywają z dziećmi w tej samej sali, którą opiekują się doświadczone położne.
Cały personel przeszedł szkolenie z zakresu upowszechniania naturalnego karmienia, co daje możliwość udzielania matkom pomocy
i wsparcia w problemach związanych z laktacją.

Realizacja tego programu wymagała przygotowania teoretycznego oraz praktycznego całego zatrudnionego personelu, który następnie został poddany ocenie przez Komisję Polskiego Komitetu UNICEF.

Praca naszego Szpitala została oceniona pozytywnie przez tę Komisję i we wrześniu 1995 r. uzyskaliśmy tytuł „ Szpitala Przyjaznego Dziecku"

CERT 2017CERT 2017 aCERT 2017 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKAT ISO 9001:2008 ; ISO 14001:2004

Zakres certyfikacji:

Świadczenia usług medycznych w zakresie stacjonarnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz położnych w dziedzinie położnictwa, ginekologii, anestezjologii i neonatologii, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz  przyszpitalnej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych, w dziedzinie położnictwa i ginekologii, świadczeń medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poradni zdrowia psychicznego, rehabilitacji leczniczej, profilaktyki  i promocji zdrowia oraz leczenia stomatologicznego.

 

Cetryfikat ważny do: 14.09.2018

 

 

W dniu 26.10.2015 r Centrum Medyczne im dr. L.Rydygiera Sp. z o.o. uzyskało prawo do dalszego używania na lata 2015-2019 tytułu WHO i UNICEF "SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU". i realizuje "10 KROKÓW DO UDANEGO KARMIENIA PIERSIĄ".

Reocenę przeprowadziła Komisja Komitetu Upowszechnainia Karmienia Piersią.Program Szpital Przyjazny Dziecku został opracowany przez Światową Organizację Zdrowia WHO i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

 

Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywej Terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym zaświadczają, że: CENTRUM MEDYCZNE im. dr. L. Rydygiera Sp z o.o. ul. Sterlinga 13, 90-217 Łódź spełnia kryteria wymagane przez PTBB i uzyskał certyfikat "Szpital bez bólu". Certyfikat "Szpital bez bólu" jest potwierdzeniem wprowadzenia najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Data ważności certyfikatu 14.11.2019 rok

certyfikat 05.2018 1  
CERT pl 2017 podpis1 2  
certyfikat 05.2018 3  

Sapien leo vehicula nunc duis egestas eros ipsum mollis.