Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BANER3

Facebook

Nasze dane adresowe:

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13

Nip 7251753539; Regon 472252285

Prezes/Kancelaria/Administracja

90-408 Łódź, ul. Próchnika 11

baner

szpital bez bólu

Szybki kontakt

Kancelaria\Prezes:

ul. Próchnika 11

e-mali: sekretariat@centrumrydygiera.pl

tel (42) 633 66 33

     (42) 633 75 44,

fax (42) 633 25 00

 

Szczegółowy wykaz telefonów

Film o Centrum Medycznym

minfilm

ministerstwo zdrowia logo3 dodany napis

Poradnia - ul. Próchnika 11
Budynek Szpitala - ul. Sterlinga 13
Nowy Blok Operacyjny
Sala porodowa - Szpital
Sala porodowa - Szpital
Nowy Blok Operacyjny
Rejestracja - ul. Lumumby 14
RTG - ul. Próchnika 11
Rehabilitacja - ul. Lumumby 14
Poradnia - ul. Pomorska 59
Poradnia - ul. Pomorska 59

Dotacje i projekty

Informujemy, iż Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w celu rozszerzenia i poprawy jakości usług medycznych”.

Projekt został dofinansowany w ramach umowy nr UDA-RPLD.05.01.00-00-029/09-00 z dnia 30 października 2015r. (aneks nr UDA-RPLD.05.01.00-00-029/09-01) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna, Działania V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Inwestycja dofinansowana ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 64,57% wydatków kwalifikowanych oraz z budżetu miasta Łodzi.

Wartość całkowita inwestycji 730 534,62 zł

Dofinansowanie ze źródeł EFRR 452 623,26 zł

Wkład własny 277 911,36 zł

Głównym celem działania jest zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej i nowych unitów stomatologicznych. Projekt zdecydowanie pozytywnie wpłynie na jakość obsługi pacjentów dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zakupionej w ramach przedmiotowej inwestycji.


Informujemy, iż Centrum Medyczne im. L. Rydygiera Sp. z o.o. zakończyło realizację projekt pn. „Wdrożenie e-usług i systemu elektronicznej dokumentacji wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej w budynkach Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście””. Projekt został dofinansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działania IV.2 e-usługi publiczne. Inwestycja dofinansowana ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 85% wydatków kwalifikowanych oraz z budżetu miasta Łodzi.

Wartość całkowita inwestycji 603 735,66 zł

Dofinansowanie ze źródeł EFRR 513 175,31 zł

Wkład własny 90 560,35 zł

Głównym celem działania jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców. Celem inwestycji jest także podniesienie jakości oferowanych usług medycznych oraz usprawnienie ich realizacji.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Szpitalu Ginekologiczno-położniczym im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi ul. Sterlinga 13”

W ramach projektu w szpitalu wdrożone zostanie oprogramowanie do internetowej rejestracji pacjentów oraz nowoczesny system medyczny, które zapewnią poprawę jakości obsługi pacjentów oraz dostępności do usług medycznych.

Czytaj więcej...

Szpital w ramach projektu współfinansowanego

Szpital w ramach projektu współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zakupił następujące sprzęty medyczne:

Czytaj więcej...

Sapien leo vehicula nunc duis egestas eros ipsum mollis.