Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BANER3

RPO

minfilm

szpital bez bólu

Facebook

baner

Dotacje i projekty

Projekt pn. Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Szpitalu Ginekologiczno-położniczym im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi ul. Sterlinga 13”

W ramach projektu w szpitalu wdrożone zostanie oprogramowanie do internetowej rejestracji pacjentów oraz nowoczesny system medyczny, które zapewnią poprawę jakości obsługi pacjentów oraz dostępności do usług medycznych.


Pacjenci będą mogli dokonać rejestracji na wizytę poprzez stronę internetową do wszystkich poradni przychodni specjalistycznej na konkretny termin. System w szczególności umożliwi:
• prezentację wolnych terminów i listy rezerwacji
• wybór daty i godziny wizyty
• wybór poradni lub specjalności 
• wybór lekarza 
• rezerwację terminu wizyty i jej anulowanie
• wysyłanie przypomnień za pomocą wiadomości SMS lub e-mail 

Wdrożone oprogramowanie dla systemu medycznego umożliwi elektroniczną obsługę szpitala w następujących obszarach : 
• ruch chorych – zapis danych pacjenta w izbie przyjęć, wykonanych zabiegów, postawionych diagnoz, przyjęcia pacjenta na oddział i pobytu na oddziale, wypis ze szpitala
• przychodna - przyjęcie pacjenta do poradni, wyznaczenie daty wizyty i numeru gabinetu, wybór lekarza
• apteczka oddziałowa - m.in. przegląd stanów magazynowych, kontrola terminu ważności leków, rozliczenie i kontrola odbiorców leków 
• zlecenia medyczne - zlecenie wykonania badań diagnostycznych i laboratoryjnych, zabiegów i konsultacji, dostęp do wyników badań
• laboratorium i aparatura medyczna
• ewidencja czasu pracy (np. tworzenie grafików)
• elektroniczna inwentaryzacja i budżetowanie

W ramach inwestycji nastąpi: rozbudowa sieci LAN – PEL, zainstalowane zostaną urządzenia do bezpiecznego styku 
z Internetem i switch’e, systemu backupu, macierz dyskowa, szafy rack,, zakupione zostaną serwery, komputery PC 
i laptopy oraz drukarki i urządzenia wielofunkcyjne. 
Ponadto, użytkownicy i administratorzy systemu zostaną przeszkoleni z obsługi wdrożonego oprogramowania.
Główną korzyścią z realizacji projektu będzie możliwość lepszej i szybszej obsługi pacjentów oraz ułatwienie pracy dla personelu medycznego i pracowników administracji.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPLD.04.02.00-00-050/12 - 00 z dnia 30 stycznia 2015 roku

Termin zakończenia realizacji projektu: wrzesień 2015
Koszt całkowity inwestycji: 984 000,00 pln
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%): 816 606,56 pln

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne
Działanie IV.2 – E–usługi

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Sapien leo vehicula nunc duis egestas eros ipsum mollis.