Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BANER3

RPO

minfilm

szpital bez bólu

Facebook

baner

RODO

Szanowni Państwo,

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe pacjentów, wyłącznie w celu świadczenia usług medycznych. Powierzenie danych może nastąpić tylko do podwykonawców, z którymi zawarte są odrębne umowy związane z dalszą realizacją świadczeń zdrowotnych.

Administratorem danych osobowych jest: Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Inspektor Ochrony Danych - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pacjentowi przysługuje prawo: do dostępu do jego danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Podanie danych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe.

Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U.2017 poz. 1318):

Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) datę urodzenia,

c) oznaczenie płci,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

Podanie danych osobowych, innych niż wynikających z przepisów prawa, jest dobrowolne.

 

 

Sapien leo vehicula nunc duis egestas eros ipsum mollis.