Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BANER3

RPO

minfilm

szpital bez bólu

Facebook

baner

Oddział położniczo - ginekologiczny

 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny posiada 50 łóżek dla dorosłych pacjentek, w tym 21 przeznaczonych dla położnic, 13 dla ciężarnych i 16 dla pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi.


W oddziale zatrudnionych jest 12 lekarzy ginekologów - w tym 9 specjalistów w zakresie ginekologii i położnictwa oraz 3 lekarzy
w trakcie specjalizacji. Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia jako jednostka prowadząca staż kierunkowy w ramach specjalizacji z ginekologii i położnictwa.

Rocznie w szpitalu hospitalizowanych jest około 4500 kobiet i odbywa się około 1800 - 1900 porodów. Preferowane są porody rodzinne, 90% kobiet rodzących w naszym szpitalu rodzi w towarzystwie osoby bliskiej. Szpital Rydygiera wyposażony jest w nowoczesny elektroniczny system MONAKO służący do monitorowania stanu płodu u ciężarnych i rodzących. Dzięki temu systemowi jednocześnie mogą być monitorowane 4 rodzące. W trakcie porodu istnieje możliwość monitorowania płodu za pomocą tzw. telemetrii czyli urządzenia służącego do monitorowania stanu płodu podczas gdy pacjentka swobodnie przemieszcza się po bloku porodowym. Matka ma kontakt z noworodkiem bezpośrednio po porodzie - kontakt skóra do skóry. Zaraz po wykonaniu niezbędnych procedur medycznych pacjentki są zachęcane i przyuczane do karmienia piersią.

Część położnicza oddziału zorganizowana jest w systemie rooming-in, matka przebywa razem z noworodkiem w tej samej sali pod opieką kwalifikowanej położnej. Po cięciu cesarskim matki przebywają na sali pooperacyjnej razem z dziećmi pod opieką położnych.

Do oddziału ginekologicznego przyjmowane są pacjentki ze skierowaniem lekarskim lub w nagłych przypadkach bez skierowania. 

W szpitalu całą dobę dyżuruje 2 ginekologów, pediatra - neonatolog, anestezjolog i diagnosta laboratoryjny. Prowadzona jest diagnostyka i leczenie zachowawcze jak i również zabiegowe pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi.

W Szpitalu  funkcjonuje pracownia ultrasonograficzna posiadająca nowoczesny ultrasonograf. W pracowni tej można bezpłatnie (posiadając skierowanie) a dla osób nieubezpieczonych za odpłatnością wykonać badanie USG ginekologiczne i metodą kolorowego Dopplera .

Wykonywanych jest rocznie około 380 zabiegów operacyjnych z zakresu ginekologii. W razie potrzeby istnieje możliwość wykonania śródoperacyjnego histopatologicznego badania doraźnego. Wykonuje się również około 500 ew. operacji cięć cesarskich, a także 1200 zabiegów diagnostycznych w znieczuleniu ogólnym.

Konsultantem Oddziału Położniczo - Ginekologicznego jest dr n. med. specjalista ginekologii i położnictwa Janusz Lasota,  który pełni też funcję Rzecznika Praw Pacjenta na terenie  szpitala Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.


INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Odwiedziny w Oddziale Ginekologicznym odbywają się codziennie w godzinach:
14:00 - 20:00

Odwiedziny w Oddziale Położniczym odbywają codziennie w godzinach: 11:00 - 19:00

Odwiedziny w Oddziale Ciąży Powikłanej odbywają codziennie w godzinach: 14:00 - 20:00

 

Wypisy ze szpitala: 

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

Codziennie od poniedziałku do piątku od godz.: 11:00 - 14:30

  • Pacjentki wypisywane z Oddziału w soboty i niedzielę oraz dni świąteczne mogą odebrać dokumenty wypisowe od pierwszego dnia roboczego w godz.: 12:00 - 14:30. w takim przypadku prosimy o telefoniczne zgłoszenie faktu odebrania wypisu do Działu Statystyczno - Informatycznego Szpitala tel: 42 632 36 23
    • Do wydania druku zaświadczenia ZLA (dawniej L4) uprawniającego do wypłaty zaśiłku chorobowego konieczne jest podanie następujących danych:

                 - adres, nr kodu pocztowego

                 - nr PESEL

                 - NIP zakładu pracy

Kopię druku ZLA należy dostarczyć do zakładu pracy w ciągu 7 dni od daty wyastawienia druku pod rygorem niewypłacenia zasiłku chorobowego.

ODBIÓR WYNIKÓW HISTOPATOLOGICZNYCH

  • wyniki badań histopatologicznych wydawane są w dziale Statystyczno - Informatycznym, po około 15 dniach od zabiegu, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 14:30

ODBIÓR WYNIKÓW BADANIA CYTOLOGICZNEGO

  • Wyniki badań cytologicznych wydawane są codziennie od poniedziałku do piątku w rejestracji Poradni Ginekologiczno - Położniczej, mieszczącej się przy ul. Pomorskiej 59, w godz.: 08:00 - 18-00

 

Sapien leo vehicula nunc duis egestas eros ipsum mollis.