Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BANER3

RPO

minfilm

szpital bez bólu

Facebook

Nasze dane adresowe:

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13

NIP 7251753539; Regon 472252285

Prezes/Kancelaria/Administracja

90-408 Łódź, ul. Próchnika 11

baner

Szybki kontakt

Kancelaria\Prezes:

ul. Próchnika 11

e-mali: sekretariat@centrumrydygiera.pl

tel (42) 633 66 33

     (42) 633 75 44,

fax (42) 633 25 00

 

Szczegółowy wykaz telefonów

ministerstwo zdrowia logo3 dodany napis

Poradnia - ul. Próchnika 11
Budynek Szpitala - ul. Sterlinga 13
Nowy Blok Operacyjny
Sala porodowa - Szpital
Sala porodowa - Szpital
Nowy Blok Operacyjny
Rejestracja - ul. Lumumby 14
RTG - ul. Próchnika 11
Rehabilitacja - ul. Lumumby 14
Poradnia - ul. Pomorska 59
Poradnia - ul. Pomorska 59

Szkoła rodzenia

Szkoła Świadomego Rodzicielstwa'' 

W Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

przy ul. Pomorskiej 59 w Łodzi.

 

W 2001 roku w szpitalu powstała „szkoła rodzenia" ,która kontynuuje ideę prof. Fijałkowskiego, przygotowując kobiety ciężarne do narodzin dziecka. Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach przyszłych rodziców, jak również kobiety ciężarne. Celem naszym jest przekazanie wiedzy na temat wspólnego porodu ,eliminowanie obawy i strachu przed bólem, oswojenie się z ważnym wydarzeniem jakim jest przyjście na świat dziecka. Program szkoły obejmuje wiadomości o porodzie, połogu, laktacji oraz pielęgnacji noworodka.

Proponujemy cykl 6 spotkań , 1 x w tygodniu. Zajęcia trwają 2 godziny od 17.00 do 19.00.

- I część - to tematyczny wykład z panelem dyskusyjnym
- II część - to ćwiczenia przy muzyce relaksacyjnej

Zapraszamy również na zajęcia weekendowe dla przyszłych chętnych rodziców. Zajęcia odbywają się w piątek 15.00-18.00, sobota 10.00-14.00,niedziela 10.00-14.00. Program obejmuje taki sam zakres tematyczny jak zajęcia opisane powyżej. Łączna kwota za uczestnictwo w 6 spotkaniach szkoły rodzenia jak i szkoły weekendowej wynosi nie 280 zł100 zł, ponieważ od miesiąca marca Urząd Miasta Łodzi współfinasuje uczestnictwo w zajęciach, dla mieszkanek Łodzi. Zapisy odbywają się telefonicznie lub osobiście 2 tyg. przed planowanym rozpoczęciem  zajęć.

Telefon kontaktowy do szpitala: 42 632-34-65. ew. nr tel. kom Teresa Hagen 608-838-542, MałgorzataTurska 600-202-467.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczone położne. 
Chętne kobiety ciężarne zapraszamy od 28 tygodnia ciąży.

 

PROGRAM SZKOŁY RODZENIA

1. WPROWADZENIE ORAZ CELE I ZADANIA SZKOŁY RODZENIA

- ZAPOZNANIE SIĘ Z TOPOGRAFIĄ SZPITALA 
- PRZYGOTOWANIE DO POBYTU W SZPITALU

2. FIZJOLOGIA PORODU. 

- OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH FAZ PORODU
- SYMPTOMY ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ PORODU
- OPIEKA MEDYCZNA W OKRESIE CIĄŻY I PORODU
- PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PORODU - LĘK PRZED BÓLEM I METODY JEGO ŁAGODZENIA 
- ROLA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W PORODZIE

3. POŁÓG
- ZMIANY HORMONALNE- WPŁYW NA PSYCHIKĘ POŁOŻNICY ORAZ SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z ZACHODZĄCYMI ZMIANAMI 
- ZADANIE RODZINY- POMOC I WSPARCIE CZŁONKÓW RODZINY W NOWEJ ROLI
4. NOWORODEK- OCENA STANU OGÓLNEGO
- OCENA W SKALI APGAR 
- OMÓWIENIE STANÓW FIZJOLOGICZNYCH

5. KARMIENIE NATURALNE 
- ZALETY KARMIENIA PIERSIĄ DLA DZIECKA I MATKI
- POZYCJE KARMIENIA PIERSIĄ
- LAKTACJA- NAJCZĘSTSZE PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z BRAKU LUB NADMIARU POKARMU

6. PIELĘGNACJA NOWORODKA
- OMÓWIENIE OGÓLNYCH ZASAD PIELĘGNACJI NOWORODKA, W TYM PIELĘGNACJI PĘPKA
- POKAZ KĄPIELI
- ĆWICZENIA KĄPIELI NOWORODKA WRAZ Z UCZESTNIKAMI
- ZACHĘCANIE CZŁONKÓW RODZINY DO UDZIAŁU W PROCESACH PIELĘGNACYJNYCH NOWORODKA 
- METODY AKTYWIZACJI PSYCHORUCHOWEJ NOWORODKA - MASAŻ I WPŁYW MUZYKI NA JEGO ROZWÓJ 
- PIERWSZA POMOC 

Sapien leo vehicula nunc duis egestas eros ipsum mollis.