Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BANER3

RPO

minfilm

szpital bez bólu

Facebook

baner

ministerstwo zdrowia logo3 dodany napis

Chat z psychologiem Poradni Psychologii Prokreacji

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera – w ramach działalności Poradni Psychologii Prokreacji – uruchamia chat z psychologiem, dzięki któremu będzie można zadać pytanie / uzyskać poradę / skonsultować swój problem w trakcie anonimowej rozmowy przez internet.

Zapraszamy wszystkie osoby, zarówno kobiety jak i mężczyzn, dla których temat rodzicielstwa okazał się niełatwy i poszukują wsparcia w obszarze działalności Poradni.


Podstawowe informacje

CHAT Dane
Strona chatu http://www.centrumrydygiera.pl/chat/chat_z_psychologiem.html
Dostępność - data 12.12.2018, środa  
Dostępność - czas godz. 16.30 - 18.30
Specjalista udzielajacy porad Psycholog, pracujący na co dzień w Poradni Psychologii Prokreacji
Tematyka Zakres działalności Poradni - dowiedz się więcej 

 

Nasi specjaliści

Sylwetka PPP


Magdalena Siek
Psycholog, psychoterapeuta

Chat

12 grudnia, godz. 16.30 - 18.30 

 

 

 

 Chat z psychologiem jest dostępny tylko i wyłącznie w wyznaczonym terminie i w określonych godzinach

Poza wyznaczonym terminem możliwość rozmowy z psychologiem za pośrednictwem Internetu jest niedostępna.

Dane o dostępności chatu są podane na stronie:

 1. http://www.centrumrydygiera.pl/chat/chat_z_psychologiem.html,
 2. http://www.centrumrydygiera.pl/index.php/dla-mamy/chat-z-psychologiem

 

Rozpoczęcie rozmowy na chacie jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

Dla każdego uczestnika chatu sa widoczne tylko jego własne pytania i udzielone mu odpowiedzi.

 

 

 

 

Regulamin czatu z psychologiem 
organizowanego przez Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z czatu z psychologiem organizowanego przez Centrum Medyczne im. L. Rydygiera Sp. z o.o.

2. Poprzez czat z psychologiem należy rozumieć udzielanie porad psychologicznych w zakresie działalności Poradni Psychologii Prokreacji przez wykwalifikowanego psychologa/ów za pośrednictwem platformy: www.centrumrydygiera.pl/chat/chat_z_psychologiem.html.

3. Czat jest anonimowy i mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na to czy są pacjentami Centrum Medycznego im. L. Rydygiera Sp. z o.o. po udostępnieniu możliwości rozmowy na platformie: www.centrumrydygiera.pl/chat/chat_z_psychologiem.html.

4. Wzięcie udziału w czacie możliwe jest po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. 

5. Zapis czatu z psychologiem nie stanowi dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

6. Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. nie udostępnia korzystającym zapisów z czatu.

7. Psycholog prowadzący czat udziela porad w oparciu o dane podane przez korzystającego z czatu, który ponosi pełną odpowiedzialność za to, że podane przez niego informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Centrum Medyczne im. L. Rydygiera Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez pacjenta podczas czatu z psychologiem.

8. Podczas czatu psycholog nie ma możliwości wystawiania orzeczeń ani skierowań na dalsze konsultacje medyczne.

9. Korzystający z czatu zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste psychologa lub innych osób oraz naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli w trakcie czatu psycholog stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu, ma prawo przerwać czat.

10. W przypadku problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas porady, na korzystającym ciąży obowiązek ponowienia próby połączenia. 

11. Zapis czatu będzie przechowywany przez Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o. przez 12 miesięcy.

12. Dane osobowe i medyczne będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88). 

 

Instrukcja

 

Rozpoczęcie rozmowy

 1. Kliknij w ikonę ikona. Otworzy się okno chatu, w którym możesz rozpocząć rozmowę.
 2. System nada Ci unikalny nr referencyjny.

Nadanie własnego nicka

 1. Jeśli chcesz – możesz zmienić nr referencyjny (nadany przez system) na własny i niepowtarzalny nick, który ułatwi komunikację:
  1. Kliknij w ikonę ikona 1 w lewym górnym rogu chatu / Zmień moje dane
  2. Kliknij w ikonę ikona 2przy nadanym przez system nr.referencyjnym.

Zamknięcie rozmowy
Jeśli chcesz zakończyć rozmowę - kliknij w ikonę ikona 1 w lewym górnym rogu chatu / Zakończ rozmowę.

 

 

 

Prywatny gabinet stomatologiczny "PaLMA" Lumumby 14

CM Rydygiera zaprasza do nowo otwartego gabinetu stomatologicznego w Przychodni Akademickiej "PaLMA" przy ul. Lumumby 14

www news Stomatolog Lumumby 730x300

fb CM Rydygiera gabinet stomatolog 11.2018 fot 1 400x560

Z przyjemnościa informujemy, że w Przychodni Akademickiej "PaLMA" przy ul. Lumumby 14 działa Prywatny Gabinet Stomatologiczny. Szczegółowe informacje na temat terminów  uzyskają Państwo dzwoniąc do Rejestracji: 42 632 80 81.

Prywatny gabinet stomatologiczny oferuje usługi z zakresu:

 • stomatologii zachowawczej,
 • profilaktyki, 
 • endodoncji,
 • chirurgii, 
 • protetyki, 
 • periodontologii.


Stomatolodzy:

 • dr Tomasz Rak
 • dr Izabela Zakrzewska

Zapoznaj się z Cennikiem usług prywatnego gabinetu stomatologicznego.

 


Materiał filmowy Telewizji TOYA - Inwestycje w Centrum medycznym im. dr. L. Rydygiera

Zapraszamy do obejrzenia video, zatytuowanego "Inwestycje w centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera". Materiał filmowy przygotowała Telewizja TOYA / 2018-11-06

KLIKNIJ I OBEJRZYJ FILM

Film prezentuje dotychczasowe inwestycje zrealizowane w Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym w Łodzi, przy ul. Sterlinga 13 w Łodzi, który jest częścią Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. Przestawia także plany modernizacyjne na najbliższy czas.

O kluczowych zmianach, takich jak termomodernizacja budynku, przebudowa drzwi wejściowych i holu, a także remont sal porodowych i sal operacyjnych, opowiedział Adam Wieczorek, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi. Nadmienił także, że od 2010 roku wykonano już wiele prac modernizacyjnych oraz zakupiono nowoczesny sprzęt – wszystko o wartości kilku mln złotych. Zapowiedział również kolejne inwestycje.

Ewa Paczkowska - Prezes Zarządu Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. zaznaczyła, że z punktu widzenia działalności Szpitala Ginekologiczno - Położniczego najważniejsze jest bezpieczeństwo, zapewniane prze lekarzy, położne i pielęgniarki. Zaakcentowała także, że Szpital zapewnia opiekę nie tylko podczas pobytu pacjentek – szczególnie kobiet ciężarnych – na oddziałach, ale także poza nim.

"Staramy się, by opieka miała charakter koordynowany” – dodała Prezes Ewa Paczkowska. Podkreśliła z jednej strony rolę konsultacji czy warsztatów w Poradni Psychologii Prokreacji, która pomaga parom jeśli mają problemy np. z zajściem w ciążę, trudności emocjonalne podczas ciąży czy po porodzie; z drugiej - rolę spotkań z lekarzami, badań ginekologicznych i USG oraz o działalności Poradni Laktacyjnej, Wspomniała również o tym, jak istotne jest, że wszystkie poradnie dla par / matek są w jednym miejscu – między ul. Sterlinga 13 a ul. Pomorską 59.

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że w najbliższym roku – po uzyskaniu zgody na budowę – Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. planuje m.in. modernizacje pozostałych sal i oddziałów Szpitala. Jak powiedziała Ewa Paczkowska – Prezes Zarządu - Szpital ma być przyjaznym miejscem, oferującym szeroką i wszechstronną opiekę. 


Modernizacja terenu Przychodni-Śródmieście


Modernizacja terenu Przychodni-Śródmieście

 

Szanowni Państwo,

w związku z modernizacją terenu Przychodni-Śródmieście, realizowanej w ramach budżetu Obywatelskiego, w okresie od 13.11.2018 do 31.12.2018 parking przy Przychodni będzie zamknięty.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera

 


 

Sapien leo vehicula nunc duis egestas eros ipsum mollis.