Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BANER3

Facebook

Nasze dane adresowe:

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13

NIP 7251753539; Regon 472252285

Prezes/Kancelaria/Administracja

90-408 Łódź, ul. Próchnika 11

baner

szpital bez bólu

Szybki kontakt

Kancelaria\Prezes:

ul. Próchnika 11

e-mali: sekretariat@centrumrydygiera.pl

tel (42) 633 66 33

     (42) 633 75 44,

fax (42) 633 25 00

 

Szczegółowy wykaz telefonów

Film o Centrum Medycznym

minfilm

ministerstwo zdrowia logo3 dodany napis

Poradnia - ul. Próchnika 11
Budynek Szpitala - ul. Sterlinga 13
Nowy Blok Operacyjny
Sala porodowa - Szpital
Sala porodowa - Szpital
Nowy Blok Operacyjny
Rejestracja - ul. Lumumby 14
RTG - ul. Próchnika 11
Rehabilitacja - ul. Lumumby 14
Poradnia - ul. Pomorska 59
Poradnia - ul. Pomorska 59

karmienie mleczna droga

Centrum Medyczne  im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. bierze udział w Ogólnopolskim Tygodniu  Promocji Karmienia Piersią, który obchodzony jest między 26 maja a 1 czerwca. Ministerstwo Zdrowia opracowało, także poradnik i magazyn „Mleczna droga” poświęcony tematyce karmienia piersią. Jest on skierowany nie tylko do kobiet, ale również do ich bliskich.


 

Szanowni Państwo,

Prezes Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przestrzegając obowiązujących przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowy, a w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz od dnia 25 maja 2018 r.   Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje:

 

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe pacjentów, wyłącznie w celu świadczenia usług medycznych. Powierzenie danych może nastąpić tylko do podwykonawców, z którymi zawarte są odrębne umowy związane z dalszą realizacją świadczeń zdrowotnych.

Administratorem danych osobowych jest: Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Styrcz, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pacjentowi przysługuje prawo: do dostępu do jego danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Podanie danych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe.

Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U.2017 poz. 1318):

Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) datę urodzenia,

c) oznaczenie płci,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

Podanie danych osobowych, innych niż wynikających z przepisów prawa, jest dobrowolne.

internista praca

PRACA - OGŁOSZENIE

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. zatrudni lekarzy:

- internistów rodzinnych

Więcej informacji  pod numerem tel. 42 633 66 33


Sapien leo vehicula nunc duis egestas eros ipsum mollis.