Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BANER3

RPO

minfilm

szpital bez bólu

Facebook

Nasze dane adresowe:

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13

NIP 7251753539; Regon 472252285

Prezes/Kancelaria/Administracja

90-408 Łódź, ul. Próchnika 11

baner

Szybki kontakt

Kancelaria\Prezes:

ul. Próchnika 11

e-mali: sekretariat@centrumrydygiera.pl

tel (42) 633 66 33

     (42) 633 75 44,

fax (42) 633 25 00

 

Szczegółowy wykaz telefonów

ministerstwo zdrowia logo3 dodany napis

 

logo2

Poniżej przedstawiamy Państwu aktualne Programy Profilaktyczne z których mogą Państwo skorzystać na terenie naszej placówki:


 

Bilans zdrowia dojrzałej kobiety 1


Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny 1


nerka strona 1 


rakoczy plakat


Centrum Medyczne im dr. L. Rydygiera sp. z o. o., Łódź, realizuje następujące programy profilaktyczne finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia:

 

Program profilaktyki gruźlicy

Programem objęte są osoby powyżej 18 roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:

         - miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,

     - mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Program realizowany jest przez Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do których pacjent złożył deklarację wyboru, w naszych placówkach zlokalizowanych przy:

- ul. Próchnika 11,

- ul. Rewolucji 1905r. nr 54,

- ul. Piotrkowskiej 113,

- ul. Lumumby 14.


Program profilaktyki chorób układu krążenia

Programem objęte są osoby które:

- mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat,

  - złożyły deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w  okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, obciążonych następującymi czynnikami:

    * nadciśnienie tętnicze krwi,

    * podwyższone stężenie we krwi cholesterolu, LDL – cholesterolu, trójglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu,

    * palenie tytoniu

    * niska aktywność fizyczna,

    * upośledzona tolerancja glukozy,

    * wzrost stężenia fibrynogenu,

    * wzrost stężenia kwasu moczowego,

    * nadmierny stres,

    * nieracjonalne odżywianie,

    * obciążenia genetyczne.

Badanie jest dwuetapowe. Pierwszy etap polega na wykonaniu pomiarów wzrostu, wagi, ciśnienia krwi oraz wykonaniu badań laboratoryjnych.

W drugim etapie lekarz ocenia wyniki, określa szacunkowe ryzyko rozwoju choroby serca i udziela wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Program realizowany jest w Poradni podstawowej opieki zdrowotnej w naszych placówkach zlokalizowanych przy:

- ul. Próchnika 11,

- ul. Rewolucji 1905r. nr 54,

- ul. Piotrkowskiej 113,

- ul. Lumumby 14.


 Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Programem objęte są kobiety w wieku 25-59 lat, które nie miały wykonanej cytologii  w ciągu ostatnich 3 lat, obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Program realizowany jest w naszych Poradniach ginekologiczno – położniczych zlokalizowanych przy:

- ul. Pomorskiej 59,

- ul. Lumumby 14.

Sapien leo vehicula nunc duis egestas eros ipsum mollis.