Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BANER3

Facebook

Nasze dane adresowe:

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13

Nip 7251753539; Regon 472252285

Prezes/Kancelaria/Administracja

90-408 Łódź, ul. Próchnika 11

baner

szpital bez bólu

Szybki kontakt

Kancelaria\Prezes:

ul. Próchnika 11

e-mali: sekretariat@centrumrydygiera.pl

tel (42) 633 66 33

     (42) 633 75 44,

fax (42) 633 25 00

 

Szczegółowy wykaz telefonów

Film o Centrum Medycznym

minfilm

ministerstwo zdrowia logo3 dodany napis

Poradnia - ul. Próchnika 11
Budynek Szpitala - ul. Sterlinga 13
Nowy Blok Operacyjny
Sala porodowa - Szpital
Sala porodowa - Szpital
Nowy Blok Operacyjny
Rejestracja - ul. Lumumby 14
RTG - ul. Próchnika 11
Rehabilitacja - ul. Lumumby 14
Poradnia - ul. Pomorska 59
Poradnia - ul. Pomorska 59

 

logo2

Poniżej przedstawiamy Państwu aktualne programy profilaktyczne z których mogą Państwo skorzystać na terenie naszej placówki


 

Bilans zdrowia dojrzałej kobiety 

   zapraszamy

kobiety w wieku 45 - 55 lat zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi na „Bilans zdrowia dojrzałej kobiety”

W programie badań profilaktycznych (bezpłatnych):

1. Konsultacja lekarza ginekologa ( w tym badanie cytologiczne z programu NFZ – jeśli kobieta nie miała cytologii w okresie ostatnich 3 lat),

2. Badanie USG dopochwowe (w kierunku wczesnego wykrywania raka jajnika i in.),

3. USG piersi.

4. Badanie w kierunku wykrywania chorób układu krążenia i cukrzycy (CHUK):

a) badania analityczne: lipidogram (cholesterol, trójglicerydy), poziom glukozy,

b) wywiad: pomiar masy ciała, pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

c) przekazanie informacji dla lekarza POZ.

5. RTG klatki piersiowej

6. Edukacja prozdrowotna:

a) edukacja w zakresie zdrowego stylu życia (m.in. nt. roli aktywności fizycznej, odżywiania, palenia tytoniu) – czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy oraz chorób nowotworowych,

b) ocena czynników ryzyka raka jelita grubego (ankieta) oraz informacja o możliwości wykonania profilaktycznego badania kolonoskopowego,

c) badania ankietowe dotyczące ryzyka występowania POCHP,

d) instruktaż i nauka samobadania piersi,

e) materiały edukacyjne.

Badania profilaktyczne będą odbywały się w Przychodni:

ul. Pomorska 59  -  w terminach: 10.06.2017; 16.09.2017; 14.10.2017; 18.11.2017

Liczba miejsc ograniczona

                          Na badania można zapisać się osobiście lub telefonicznie:

                          Poradnia ul. Pomorska 59 tel. 42 632 52 55     od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00


 Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny

zapraszamy

mężczyzn w wieku 50-65 lat zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi na „Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny”

W programie badań profilaktycznych (bezpłatnych):

1. Badania urologiczne w tym:

a) konsultacja lekarza urologa,

b) badanie usg gruczołu krokowego i jamy brzusznej (na badanie proszę się zgłosić z pełnym pęcherzem),

c) badanie PSA (oznaczanie stężenia swoistego antygenu sterczowego w surowicy krwi),

d) porady seksuologiczne.

2. Badanie w kierunku wykrywania chorób układu krążenia i cukrzycy (CHUK):

a) badania analityczne: lipidogram (cholesterol, trójglicerydy), poziom glukozy (na czczo),

b) wywiad: pomiar masy ciała, pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

c) przekazanie informacji dla lekarza POZ

3. RTG klatki piersiowej

4. Edukacja zdrowotna:

a) edukacja w zakresie zdrowego stylu życia (m.in. nt. roli aktywności fizycznej, odżywiania, palenia tytoniu) - czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy oraz chorób nowotworowych,

b) ocena czynników ryzyka raka jelita grubego (ankieta) oraz informacja o możliwości wykonania profilaktycznego badania kolonoskopowego,

c) badania ankietowe dotyczące ryzyka występowania POCHP,

d) materiały edukacyjne.

Badania profilaktyczne będą odbywały się w Przychodni:

ul. Próchnika 11  -  w terminach: 10.06.2017; 16.09.2017; 14.10.2017; 18.11.2017

Liczba miejsc ograniczona

Na badania można zapisać się osobiście lub telefonicznie:

Poradnia ul. Próchnika 11 - tel. 42 633 26 28    od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00


rakoczy plakat


Centrum Medyczne im dr. L. Rydygiera sp. z o. o., Łódź, realizuje następujące programy profilaktyczne finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia:

 

Program profilaktyki gruźlicy

Programem objęte są osoby powyżej 18 roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:

         - miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,

     - mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Program realizowany jest przez Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do których pacjent złożył deklarację wyboru, w naszych placówkach zlokalizowanych przy:

- ul. Próchnika 11,

- ul. Rewolucji 1905r. nr 54,

- ul. Piotrkowskiej 113,

- ul. Lumumby 14.


Program profilaktyki chorób układu krążenia

Programem objęte są osoby które:

- mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat,

  - złożyły deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w  okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, obciążonych następującymi czynnikami:

    * nadciśnienie tętnicze krwi,

    * podwyższone stężenie we krwi cholesterolu, LDL – cholesterolu, trójglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu,

    * palenie tytoniu

    * niska aktywność fizyczna,

    * upośledzona tolerancja glukozy,

    * wzrost stężenia fibrynogenu,

    * wzrost stężenia kwasu moczowego,

    * nadmierny stres,

    * nieracjonalne odżywianie,

    * obciążenia genetyczne.

Badanie jest dwuetapowe. Pierwszy etap polega na wykonaniu pomiarów wzrostu, wagi, ciśnienia krwi oraz wykonaniu badań laboratoryjnych.

W drugim etapie lekarz ocenia wyniki, określa szacunkowe ryzyko rozwoju choroby serca i udziela wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Program realizowany jest w Poradni podstawowej opieki zdrowotnej w naszych placówkach zlokalizowanych przy:

- ul. Próchnika 11,

- ul. Rewolucji 1905r. nr 54,

- ul. Piotrkowskiej 113,

- ul. Lumumby 14.


 Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Programem objęte są kobiety w wieku 25-59 lat, które nie miały wykonanej cytologii  w ciągu ostatnich 3 lat, obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Program realizowany jest w naszych Poradniach ginekologiczno – położniczych zlokalizowanych przy:

- ul. Pomorskiej 59,

- ul. Lumumby 14.

Sapien leo vehicula nunc duis egestas eros ipsum mollis.