Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BANER3

RPO

minfilm

szpital bez bólu

Facebook

baner

Aktualne Programy Profilaktyczne, realizowane w placówkach CM Rydygiera 

 

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW PNEUMOKOKOM - II EDYCJA

Program realizowany przez Urząd Miasta Łodzi dla dzieci urodzonych w 2015 roku

bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2015

 

Szczepione 4-latki rzadziej łapią infekcje

Zapraszamy rodziców czterolatków na bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom do Poradni dla dzieci przy ul. Piotrkowskiej 113.

Szczepimy w ramach organizowanego już po raz drugi przez UMŁ „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi”.

W tym roku Program jest skierowany do rodziców dzieci urodzonych w 2015 roku i trwa do 31 grudnia 2019 roku.

Nie obowiązuje rejonizacja, a warunki, jakie należy spełnić to:

 • zamieszkanie w Łodzi,
 • wiek dziecka - 4 lata, ponieważ szczepienia dotyczą maluchów urodzonych w 2015 r.
 • przejście badania u lekarza pierwszego kontaktu, tuż przed szczepieniem. 

 

Bezpłatna szczepionka

Zapraszamy do naszych lekarzy pediatrów na wizytę. Zakwalifikowani mali pacjenci są szczepieni przeciwko pneumokokom szczepionką trzynastowalentną (PCV-13), która zapewnia najszerszą ochronę. Szczepionka jest zarejestrowana dla dzieci od 6 tygodnia życia, nastolatków i dorosłych.

Dlaczego warto się zaszczepić?

„Szczepionka przeciw pneumokokom chroni dzieci przed wieloma groźnymi chorobami, takimi jak np. zapalenie płuc czy zapalenie ucha środkowego. Zaszczepione maluchy generalnie mają większą odporność na choroby i rzadziej łapią infekcje - przekonuje dr. Joanna Nieroda-Jabłońska, lekarz pediatra z poradni Centrum Medycznego im. Rydygiera przy ul. Piotrkowskiej 113.”

 

Co dają szczepienia przeciw pneumokokom? Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych plakat

Chronią dzieci w wysokim stopniu przed zakażeniami zlokalizowanymi oraz rozwojem chorób odpneumokokowych i przed powikłaniami.

Zapobiegają rozwojowi oporności pneumokoków na antybiotyki.

Chronią też pośrednio osoby starsze, które najczęściej zakażają się od dzieci.

 

Jak groźne są pneumokoki?

Pneumokoki (albo dwoinka zapalenia płuc) to bakteria należąca do paciorkowców. Może wywoływać:

 • zapalenie ucha środkowego,
 • zapalenie zatok obocznych nosa,
 • zapalenie płuc,
 • zapalenie spojówek;

oraz zakażenia inwazyjne (w ich przebiegu można wykryć obecność bakterii we krwi) czyli:

 • zapalenie płuc z bakteriemią,
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • sepsę (posocznicę),
 • zapalenia stawów, wsierdzia czy otrzewnej,

 

Kto i jak może się zarazić?

Najczęściej narażone na zakażenia są dzieci do lat 5 oraz osoby starsze, po 65 roku życia, mające kontakt z dziećmi. 

 

Informacja UMŁ o szczepieniach 

LISTA placówek realizujacych Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych w Łodzi

 


 

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁODZI
Badanie na wykrycie wirusa zapalenia watroby typu C (WZW C)

www CM Rydygiera pr HCV 730x300

Program jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi.


Program profilaktyki jest skierowany do łodzian w wieku 25-59 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób o wysokim stopniu ryzyka:

 • hospitalizowanych co najmniej jeden raz w ciągu ostatnich 15 lat;
 • mieszkających z osobą zakażoną HCV;
 • poddanych zabiegom kosmetycznym;
 • dializowanych;
 • przyjmujących narkotyki dożylnie lub donosowo.

Zainteresowanych badaniem nie obowiązuje rejonizacja.

Gdzie można sie przebadać

Przychodnia Kontakt Dni Godz. Gabinet
ul. Próchnika 11 42 630 72 21 pon. – pt.  godz. 7.30 – 10.00 nr 54
ul. Piotrkowska 113 42 633 44 71 pon. i czw. godz. 7.30 – 9.00 nr 5
ul. Lumumby 14 42 632 81 80 pon. – pt.  godz. 7.00 – 11.30 nr 52

 

Szczegółowe etapy programu wykrywania zakażenia wirusem HCV

 • Przeprowadzenie anonimowej ankiety jako kwalifikacja do części diagnostycznej,
 • Pobranie krwi od pacjenta - badanie krwi ma na celu wykrycia przeciwciał anty-HCV,
 • Powtórzenie badania w razie konieczności - jeżeli wynik badania przeciwciał anty-HCV jest dodatni (oznacza to, że pacjent miał kontakt z wirusem, co nie świadczy o aktualnym zakażeniu wirusem HCV). Aby potwierdzić zakażenie wirusem HCV należy wykonać dodatkowy test w celu wykrycia obecności wirusa (HCV RNA). Jeżeli wynik testu jest dodatni - to oznacza, że pacjent jest zakażony wirusem HCV,
 • Poinformowanie pacjenta o potwierdzonym dodatnim wyniku testu (HCV RNA) i skierowania pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia (NFZ) oraz edukacja pacjentów.

 

Co to jest HCV

HCV – czyli Hepatitis C Virus - jest to wirus wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C).


Leczenie zakażenie HCV

Zakażenie można skutecznie wyleczyć u 98%-99% chorych. Plan leczenia dobiera się indywidualnie dla pacjenta. Stosowane obecnie środki to w większości leki doustne. Terapia trwa średnio 12 tygodni i jest refundowana przez NFZ.


Objawy zakażenia

W większości przypadków zakażenie przebiega bez charakterystycznych objawów i może ujawnić się po wielu latach.


Następstwa

Zakażenie HCV jest choroba przewlekłą. Może doprowadzić do niewydolności wątroby, marskości lub raka wątrobowokomórkowego.


Jak może dojść do zakażenia wirusem HCV

Wirus HCV znajduje się we krwi i innych tkankach osoby zakażonej. Warunkiem przeniesienia zakażenia na inną osobę jest naruszenie ciągłości tkanek, kiedy wirus dostaje się do krwi, np.:

 • podczas zabiegów medycznych i pozamedycznych np.: zastrzyki, pobranie krwi, zabiegi stomatologiczne, operacje chirurgiczne, przetaczanie krwi,
 • w trakcie zabiegów kosmetycznych wykonywanych z użyciem niesterylnych ostrych narzędzi, zabiegów medycyny estetycznej jak nakłucia kosmetyczne, piercing, tatuaż itp.,
 • przy kontakcie z krwią – zawodowo bądź przypadkowo, np. podczas wypadku, bójki, w sportach kontaktowych (np. boks, judo),
 • podczas wspólnego używania przyborów kosmetyczno-higienicznych (np. maszynki do golenia i innych ostrych narzędzi kosmetycznych),
 • podczas wstrzykiwania substancji odurzających (narkotyków) lub innych substancji w celach niemedycznych bez zachowania zasad bezpieczeństwa iniekcji.

W rzadkich przypadkach do zakażenia HCV dochodzie w trakcie kontaktów seksualnych z zakażonym partnerem.

Możliwe jest także przeniesienie zakażenia z matki na dziecko w okresie ciąży i porodu.

 


 

PROFILAKTYKA WAD POSTAWY

CM Rydygiera realizuje  program profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się!” 2018 r., finansowany ze środków publicznych, a wszystkie świadczenia w ramach programu są bezpłatne dla uczestnkików.

www CM Rydygiera pr zdr wyprostuj sie 730x300

 

Program skierowany jest do uczniów klas II publicznych szkół podstawowych, w ramach którego CM Rydygiera m.in.:

 • przeprowadza badania lekarskie w zakresie wykrycia ewentualnych wad postawy, po uprzednim uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów,
 • prowadzi grupowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej w szkołach ( 20 zajeć po 30 min. każde) dla dzieci z lżejszymi wadami postay,
 • prowadzi dodatkowe konsulytacje i indywidualne zajęcia korekcyjne w poradni (10 zajęć po 30 min) dla dzieci, u których wykryto poważniejsze wady postawy,
 • prowadzi działania edukacyjne i informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości i wiedzy na temat wad postawy u dzieci, a także zmniejszenie ich występowania poprzez kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz wczesne wykrywanie, diagnozowanie i korygowanie oraz wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała.

Dzieci, biorące udział w projekcie dostaną stroje gimnastyczne – koszulkę i spodenki z logo programu.

Badania lekarskie i grupowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone będą w:

 1. Szkole Podstawowej Nr 2 w Łodzi, przy ul.Sienkiewicza 137,
 2. Szkole Podstawowej Nr 175 w Łodzi, przy ul.Pomorska 27,
 3. Szkole Podstawowej Nr 46 w Łodzi, przy ul.Żwirki 11/13, 
 4. Szkole Podstawowej Nr 173 w Łodzi, przy ul.Sienkiewicza 46. 

 więcej informacji na stronie UMŁ

 


BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

CM Rydygiera uczestniczy w „Programie profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi”, który jest organizowany przez UMŁ. W ramach Programu realizowane są bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci, które dotychczas nie były szczepione.

www pr zdr pneumokoki 730x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pneumokok? Co to jest?

Streptococcus pneumoniae (pneumokok albo dwoinka zapalenia płuc) to bakteria należąca do paciorkowców.

Jak groźne są pneumokoki?

Pneumokoki mogą wywoływać zakażenia zlokalizowane:

 • zapalenie ucha środkowego,
 • zapalenie zatok obocznych nosa,
 • zapalenie płuc,
 • zapalenie spojówek;

oraz zakażenia inwazyjne (w ich przebiegu można wykryć obecność bakterii we krwi) czyli:

 • zapalenie płuc z bakteriemią,
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • sepsę (posocznicę),
 • zapalenia stawów, wsierdzia czy otrzewnej,
 • oraz zapalenia kości i szpiku.

 

Kto i jak może się zarazić?

Z uwagi na fakt, ze bakterie najczęściej występują w błonie śluzowej nosa i gardła u małych dzieci - najczęściej narażone na zakażenia są dzieci do lat 5 oraz osoby starsze, po 65 roku życia, mające kontakt z dziećmi. Z badań wynika, że liczebność pneumokoków maleje wraz z wiekiem (dzieci w wieku szkolnym – poziom 29-35%, młodzież i dorośli – od 9-25%).

Czynniki sprzyjające rozwojowi zakażeń: wiek, częstość kontaktów z nosicielami, warunki socjoekonomiczne, uszkodzenia błony śluzowej (np.: w wyniku infekcji, palenia ), pora roku, środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów: żłobki, przedszkola, domy pomocy społecznej, zakłady karne.


Co dają szczepienia przeciwko pneumokokom?

Zakażenia pneumokokami leczy się za pomocą antybiotyków. Jednak – jak potwierdzają badania – bakteria, dzięki coraz to nowym szczepom, potrafi poszerzać swoją oporność na różne grupy antybiotyków, tym samym zwiększając pole dla infekcji.
Z tego powodu szczepienia przeciwko pneumokokom są najlepszą ochroną przed zakażeniem.

Chronią dzieci w wysokim stopniu przed zakażeniami zlokalizowanymi oraz rozwojem chorób odpneumokokowych i przed powikłaniami.

Zapobiegają rozwojowi oporności pneumokoków na antybiotyki.

Chronią też pośrednio osoby starsze, które najczęściej zakażają się od dzieci.

 

Dla kogo jest Program szczepień?

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi” jest przeznaczony dla dzieci w wieku 4 lat (tj. urodzonych w 2014 roku), zamieszkałych na terenie miasta Łodzi i wcześniej niezaszczepionych przeciwko pneumokokom. W Programie szczepienia są realizowane bezpłatnie.

Program trwa do 31 grudnia 2018 roku.

Ważne: nie obowiązuje rejonizacja.

Bezpłatne szczepienia

Umawianie wizyt kwalifikujących – 42 632 42 67

Punkt szczepień – Poradnia POZ dla dzieci przy ul. Piotrkowskiej 113

Szczepionka - zakwalifikowani mali pacjenci są szczepieni przeciwko pneumokokom szczepionką trzynastowalentną (PCV-13), która zapewnia najszerszą ochronę. Szczepionka jest zarejestrowana dla dzieci od 6 tygodnia życia, nastolatków i dorosłych.

 

 


ŁÓDŹ DO ZDROWIA - WCZESNE WYKRYWANIE PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁODZI

CM Rydygiera zaprasza do bezpłatnego udziału w programie mieszkańców miasta Łodzi. Program realizowany jest do 31.12.2018 roku.

www CM Rydygiera pr zdr nerka 730x300

Jakie badania można zrobić w ramach projektu

 1. I konsultacja z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej - ogólny wywiad, badanie przedmiotowe pacjenta, pomiary antropometryczne, dwukrotne badanie ciśnienia. Pacjent, który kwalifikuje sie do programu - lekarz zleca badania diagnostyczne: ogólne badanie moczu (ocena białkomoczu oraz osadu moczu) oraz badanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi (szacunek stopnia przesączania kłębuszkowego).

 2. II konsultacja z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej - omówienie wyników badań diagnostycznych, od których uzależnione jest dalsze postępowanie.
 • Jeśli  wyniki badań wykluczają PChN – pacjent kończy udział w projekcie.
 • Jeśli występują podejrzenia PChN - lekarz kieruje pacjenta na dalszą diagnostykę, a jeżeli badania potwierdzają PChN - lekarz może zlecić wykonanie USG układu moczowego oraz kieruje pacjenta na konsultację nefrologiczną i dietetyczną. 


Kto może skorzystać z projektu

 1. mieszkańcy Łodzi wieku od 50 do 65 lat, 
 2. osoby pracujące lub aktywnie poszukujące pracy, 
 3. osoby z dotychczas nie rozpoznaną chorobą nerek, 
 4. osoby, u których występuje przynajmniej jeden z czynników ryzyka:
  • cukrzyca,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • przebyta ostra niewydolność nerek,
  • ekspozycja na leki związane z gwałtownym pogorszeniem funkcji nerek,
  • choroby układu sercowo-naczyniowego,
  • zaburzenia strukturalne układu moczowego z nawracającą kamicą nerkową lub przerostem gruczołu krokowego,
  • choroby układowe, które mogą wpływać na funkcje nerek (np. toczeń rumieniowy układowy),
  • schyłkowa niewydolność nerek o podłożu genetycznym w rodzinie,
  • otyłość z BMI pow. 35 kg/m2,
 5. osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały wykonanych w ramach NFZ, budżetu państwa lub środków samorządowych łącznie wszystkich trzech badań diagnostycznych (badanie stężenia kreatyniny z oszacowaniem eGFR, ogólne badanie moczu, badanie albuminurii) w kierunku Przewlekłej Choroby Nerek.

 

Zapisy w Poradniach POZ:

 1. ul. Rewolucji 1905 r.  - tel. 42 630 72 25
 2. ul. Piotrkowska 113  - tel. 42 633 44 71
 3. ul. Lumumby 14  - tel. 42 632 81 80

 

PROJEKT 

csm nerki

 

 

 

Projekt „Łódź do zdrowia – wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 

więcej informacji na stronie UMŁBilans zdrowia dojrzałej kobiety 1


 


Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny 1


nerka strona 1


rakoczy plakat


Centrum Medyczne im dr. L. Rydygiera sp. z o. o., Łódź, realizuje następujące programy profilaktyczne finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia:

Program profilaktyki gruźlicy

Programem objęte są osoby powyżej 18 roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:

         - miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,

     - mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Program realizowany jest przez Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do których pacjent złożył deklarację wyboru, w naszych placówkach zlokalizowanych przy:

- ul. Próchnika 11,

- ul. Rewolucji 1905r. nr 54,

- ul. Piotrkowskiej 113,

- ul. Lumumby 14.


Program profilaktyki chorób układu krążenia

Programem objęte są osoby które:

- mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat,

  - złożyły deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w  okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, obciążonych następującymi czynnikami:

    * nadciśnienie tętnicze krwi,

    * podwyższone stężenie we krwi cholesterolu, LDL – cholesterolu, trójglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu,

    * palenie tytoniu

    * niska aktywność fizyczna,

    * upośledzona tolerancja glukozy,

    * wzrost stężenia fibrynogenu,

    * wzrost stężenia kwasu moczowego,

    * nadmierny stres,

    * nieracjonalne odżywianie,

    * obciążenia genetyczne.

Badanie jest dwuetapowe. Pierwszy etap polega na wykonaniu pomiarów wzrostu, wagi, ciśnienia krwi oraz wykonaniu badań laboratoryjnych.

W drugim etapie lekarz ocenia wyniki, określa szacunkowe ryzyko rozwoju choroby serca i udziela wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Program realizowany jest w Poradni podstawowej opieki zdrowotnej w naszych placówkach zlokalizowanych przy:

- ul. Próchnika 11,

- ul. Rewolucji 1905r. nr 54,

- ul. Piotrkowskiej 113,

- ul. Lumumby 14.


Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Programem objęte są kobiety w wieku 25-59 lat, które nie miały wykonanej cytologii  w ciągu ostatnich 3 lat, obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Program realizowany jest w naszych Poradniach ginekologiczno – położniczych zlokalizowanych przy:

- ul. Pomorskiej 59,

- ul. Lumumby 14.

realizuje program profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się!” w 2018r., finansowany ze środków publicznych.

Sapien leo vehicula nunc duis egestas eros ipsum mollis.