Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BANER3

RPO

minfilm

szpital bez bólu

Facebook

baner

Transport medyczny

Transport medyczny

 

TRANSPORT MEDYCZNY NA TERENIE ŁODZI, WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ORAZ NA TERENIE POLSKI 
DLA OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TRANSPORT MEDYCZNY DANE
Realizacja przewozów PON. - PT.  w godz. 8.00 – 18.00


Telefoniczne zamawianie przewozu

godz. 07.30 - 15.00   |   42 633 66 33, 781 193 566

godz. 15.00 - 17.00   |  781 193 566

Osobiste zamawianie przewozu godz. 07.30 - 15.00 Łódź ul Próchnika 11 /  IIp  (Sekretariat)

 

Usługa przewozu obejmuje również wniesienie / zniesienie w odpowiedniej pozycji, która uwzględnia wygodę  oraz bezpieczeństwo pacjenta. 

Pacjent może zabrać ze sobą bagaż podręczny.

W sytuacji, gdy pacjent porusza się na wózku - jest możliwość zabrania do karetki składanego wózka inwalidzkiego.

   

BEZPŁATNY TRANSPORT MEDYCZNY 

Realizujemy bezpłatne przwozy pacjentów na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

 • do przychodni POZ i przychodni specjalistycznych,
 • do szpitala,
 • na badania i dializy,
 • na zabiegi rehabilitacyjne,
 • do DPS czy hospicjum.

 

Pacjentom przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego – w przypadkach

 • dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia, 
 • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;
 • wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia. 

Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych powyżej jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku

 1. chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
 2. chorób nowotworowych,
 3. chorób oczu,
 4. chorób przemiany materii,
 5. chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
 6. chorób skóry i tkanki podskórnej,
 7. chorób układu krążenia,
 8. chorób układu moczowo płciowego,
 9. chorób układu nerwowego,
 10. chorób układu oddechowego,
 11. chorób układu ruchu,
 12. chorób układu trawiennego,
 13. chorób układu wydzielania wewnętrznego,
 14. chorób zakaźnych i pasożytniczych,
 15. urazów i zatruć,
 16. wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych,
 17. gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.*

 * Transport sanitarny jest realizowany w oparciu o art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 21 marca 2019 r. (j.t. Dz.U. 2019 poz. 736)

 

KORZYŚCI 

Zespół transportujący pacjenta - kierowca oraz sanitariusz -  profesjonalnie zastępuje opiekunów pacjenta podczas przewozu. Dodatkowo pacjent przywieziony przez transport medyczny nie czeka w kolejce w przychodni. Taki pacjent zawsze jest przyjmowany poza kolejnością, ponieważ zespół transportu medycznego ma pierwszeństwo przed innymi pacjentami w przychodniach specjalistycznych i na badaniach. 

 

KARETKA 

Zespoł karetki to kierowca oraz sanitariusz. Do transportu pacjentów posiadamy karetkę spełniającą standardy normy europejskiej (międzynarodowe standardy normy PN-EN 1789) dla karetek:

 •  transportu sanitarnego typu T.


Karetka posiada pozytywną opinię Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi oraz zezwolenie na użycie sygnałów świetlno-dźwiękowych (zgoda Ministra MSWiA).

Na wyposażeniu karetki znajduje się instalacja tlenowa.

 

ODPŁATNY TRANSPORT MEDYCZNY

Każdy pacjent może zamówić odpłatny transport medyczny, czyli tzw. transport podstawowy - w asyście sanitariusza

TEREN DANE
Miasto Łódź

na terenie Łodzi w jedną stronę - 120,00 zł

na terenie Łodzi w dwie strony - 160,00 zł

Poza granicami miasta Łódź

poza granice Łodzi w jedną stronę - 160,00 zł + 4,00 zł / km* poza granica Łodzi

** kilometry liczymy od wyjazdu z granic administracyjnych miasta Łodzi do powrotu karetki w granice miasta Łodzi

 

 

Sapien leo vehicula nunc duis egestas eros ipsum mollis.