Administracja

Wykaz telefonów – Łódź, ul. Próchnika 11

Kancelaria / Sekretariat Zarządu42 633 66 33
Fax42 633 25 00
Centrala42 633 24 75
Dział Kadr42 630 95 24
Dział Organizacji i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych 42 633 02 90
Dział Realizacji Umów i Spraw Bieżących
Główna Księgowa42 630 76 50
Dział księgowości42 630 95 18
Inspektor Ochrony Danych42 633 75 44 wew. 349
Transport Medyczny42 633 66 33

Wykaz telefonów – Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 54

Dział BHP 42 630 72 25 wew. 317
Dział Techniczno-Gospodarczy42 630 72 25 wew. 313
Dział Zaopatrzenia42 630 72 25 wew. 316