Oddziały szpitalne

Wykaz telefonów Szpitala Ginekologiczno-Położniczego

Centrala 42 632 34 65
Izba Przyjęć42 633 78 71 / 632 34 65 wew. 114
Oddział Ginekologiczno-Położniczy 42 632 34 65 wew. 101 / 118
Oddział Neonatologiczny 42 632 34 65 wew. 133
Przełożona Pielęgniarek i Położnych 42 630 72 25 wew. 315
Laboratorium42 633 00 58
Dział Statystyczno-Informatyczny 42 632 36 23