O centrum

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera w Łodzi jest jedną z największych placówek medycznych działających na terenie dzielnicy ‘Śródmieście”.  W jego skład wchodzą:

Poradnia  POZ,, Medycyna Pracy, chirurgia ogólna, chirurgia urazowo-ortopedyczna, rehabilitacja, dermatologia otolaryngologia, neurologia, okulistyka, diagnostyka obrazowa, USG, RTG
Poradnia POZ i poradnia wielospecjalistyczna

POZ dla dorosłych, w tym Medycyna Pracy, poradnia chirurgii ogólnej oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradnia rehabilitacyjna.
Specjaliści: dermatolog, otolaryngolog, neurolog, okulista.


Poradnia POZ i poradnia pediatryczna

Przychodnia Akademicka "PaLMA" POZ, poradnia ginekologiczno-położnicza, rehabilitacyjna alergolog, dermatolog, otolaryngolog, neurolog, psycholog
Przychodnia Akademicka „PaLMA”

POZ dla dorosłych, poradnia ginekologiczno-położnicza, poradnia rehabilitacyjna.
Specjaliści: alergolog, dermatolog, otolaryngolog, neurolog, psycholog.


Poradnia stomatologiczna
Poradnia stomatologiczna