Historia

Obecnie

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera w Łodzi jest jedną z największych placówek medycznych działających na terenie dzielnicy ‘Śródmieście”.  

2015

| 23 kwietnia
Placówka przyjmuje nazwę Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o.
| 3 sierpnia
Przychodnie przyszpitalne zostają przeniesione do całkowicie wyremontowanego i nowocześnie wyposażonego budynku przy ul. Pomorskiej 59.
| 1 września
Uchwałą Rady Miasta z dnia 20 maja 2015 Centrum przejmuje zlikwidowany ZOZ dla Szkół Wyższych „PaLMA” i poszerza działalność o zakres świadczonych w tej placówce usług.
| 1 grudnia
Następuje połączenie dwu placówek:  Miejskiego Centrum Medycznego „Śródmieście” Sp. z o.o. oraz Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o.

2014

Z dniem 1 października 2014 r II Szpital Miejski im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi zostaje przekształcony w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałami Miasta Łodzi. Przyjmuje nazwę: Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. dr. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. Mimo przekształcenia formy prawnej – działalność szpitala nie ulega zmianie.

2009

Ukoronowaniem 10-letniej działalności szpitala jest  wprowadzenie systemu zarządzania jakością  potwierdzone przyznaniem  20 listopada 2009 roku Certyfikatu Zarządzania Jakością  Normy EN ISO 9001:2008.

2007

W grudniu 2007 roku  w szpitalu zostało uruchomione „Okno Nadziei”. Inicjatywa jest elementem „Zintegrowanego Programu Zapobiegającego Porzucaniu Dzieci – Mamo, Nie Porzucaj Mnie!” realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi.
„Okno nadziei” funkcjonuje do dziś. Jest to miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia.

1999

Od 1 listopada 1999 r uchwałą Rady Miejskiej szpital stał się Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej o nazwie II Szpital Miejski im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi.
Był także jedną z pierwszych placówek lecznictwa zamkniętego w miejskiej służbie zdrowia, którego pracownicy wystąpili o możliwość samodzielnego funkcjonowania z własnej inicjatywy.                                   

1995

W 1995 r placówka uzyskała tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku”, co oznacza, że szpital przestrzega zasad udanego karmienia piersią, czyli tzw. 10 kroków. Jako szpital o profilu położniczym, z wieloletnią tradycją – prowadzi oddział położniczy w sposób nowoczesny, a jednocześnie zgodny z oczekiwaniami i potrzebami młodych matek.

Tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku”  został przyznany przez Polski Komitet UNICEF w światowej akcji upowszechniania karmienia piersią prowadzonej przez UNICEF i WHO „Baby Friendly Hospital Initiative”.
Od tego czasu szpital zgodnie z wymogami, systematycznie poddaje się ponownej reocenie przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią i decyzją Komisji ds. Oceny, Monitoringu i Reocen będąc już w strukturach Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. uzyskuje kolejne certyfikaty.

1980-1999

Szpital Miejski im. dr. Ludwika Rydygiera, jako jedna z placówek, był częścią Zespołu Opieki Zdrowotnej (ZOZ) Łódź-Śródmieście. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, po trudnym okresie dla szpitala, zespół powrócił do budynku przy ul Sterlinga 13 w Łodzi. Dla dobra szpitala zaczął zabiegać o jego restrukturyzację, zmieniając profil działalności i koncentrując się głównie na opiece nad kobietą ciężarną. W tym okresie podjęto również działania mające na celu wydzielenia placówki ze struktur ZOZ.

Do 1980

Szpital przy ul. Sterlinga ma długą historię. W dwupiętrowym budynku jeszcze przed wojną działał szpital.
W latach 40. była tam chirurgia z onkologią. W kolejnej dekadzie do budynku przeniosła się jedna z klinik położniczych Akademii Medycznej, która działa do końca lat 70-tych w .
W 1980 roku przeniosła się do innego szpitala.
Szpital przejęło miasto i nadało mu patrona – Ludwika Rydygiera.