ZarządSekretariat Zarządu
tel. 42 633 66 33

Prezes Zarządu

Marta Nowak
tel. 42 633 75 44
wew. 345

Kierownik do spraw administracyjnych

Anna Bałuszewska

 


tel. 42 630 76 50

Główna księgowa

Marta Nowaktel. 42 630 76 50
Zastępca głównej księgowej

Beata Grzywala-Gosławskatel. 42 632 81 80
wew. 408

Pielęgniarka koordynująca

Beata Peczka

tel. 42 633 75 44

wew. 349


Pełnomocnik ds. Jakości | Inspektor Ochrony Danych

Dagmara Bednarek