Zarząd

Sekretariat Zarządu
tel. 42 633 66 33
Prezes Zarządu

Dr n. med. Krzysztof Kumański


tel. 42 633 66 33
Dyrektor ds. lecznictwa otwartego

Dr n. med. Monika Rynkowska-Kidawa

tel. 42 633 66 33
Dyrektor ds. lecznictwa zamkniętego

Dr n. med. Piotr Hincz

tel. 42 633 75 44
wew. 345
Dyrektor ds. administracji i organizacji zarządzania

mgr Monika Kurzawa-Kopytek

tel. 42 630 76 50
Główna księgowa

mgr Marta Nowak

tel. 42 630 72 25
wew. 315
Przełożona pielęgniarek i położnych

mgr Monika Wiatrów

tel. 42 633 75 44
wew. 349
Pełnomocnik ds. Jakości | Inspektor Ochrony Danych

mgr Dagmara Bednarek