Rehabilitacyjna

tel. 42 633 26 28
Przychodnia Wielospecjalistyczna
ul. Próchnika 11
tel. 42 632 81 80
Przychodnia Akademicka „PaLMA”
ul. Lumumby 14

Specjalista rehabilitacji medycznej

Lekarz Małgorzata Grzegorek


Zabiegi rehabilitacyjne

Fizykoterapia

– pole magnetyczne
– prądy interferencyjne
(terapuls, diadynamik, jonoforeza)
– ultradźwięki
– sollux
– laser

ul. Próchnika 11
ul. Lumumby 14


Hydroterapia

ul. Lumumby 14


Kinezyterapia

– ćwiczenie usprawniające ruchowo
– ćwiczenia w odciążeniu

ul. Próchnika 11
ul. Lumumby 14


Masaż

ul. Próchnika 11
ul. Lumumby 14


Masaż pneumatyczny

ul. Lumumby 14