Porady neurologopedy

Bezpłatne porady neurologopedy na oddziale położniczym

Z bezpłatnych usług neurologopedy mogą skorzystać pacjentki, które urodziły i przebywają z noworodkiem na oddziale szpitalnym w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. dr. L. Rydygiera. Porad udziela Beata Zachtej – neurologopeda, surdologopeda, pedagog, terapeuta OTP Talk Tools.

Kompleksowa ocena noworodka w szpitalu

Kompleksowa badanie noworodka na oddziale położniczym obejmuje ocenę:

  • budowy twarzy i jamy ustnej (żuchwa, wargi, wyrostek zębodołowy, podniebienia twardego i miękkiego, ocena wędzidełka wargi górnej, ocenę długości wędzidełka języka, sprawdzenie połączenia jam nosa i jamy ustnej),
  •  funkcjonowania narządów artykulacyjnych (sprawdzenie wszystkich reakcji odruchowych w obrębie jamy ustnej oraz napięcia narządów artykulacyjnych), 
  •  ocenę przyczyn trudności w karmieniu dziecka związanych z budową jamy ustnej (np. krótkie wędzidełko).

Terapeuta na oddziale neonatologicznym poza opieką nad noworodkiem z wadami wrodzonymi i zespołami dysmorficznymi dużą uwagę przykłada do profilaktyki rozwojowej u noworodka zdrowego oraz problemów dziecka przedwcześnie urodzonego. Wdraża profilaktykę wczesnej opieki nad matką i dzieckiem w przypadku takich nieprawidłowości jak:

  • problemy ze ssaniem piersi,
  • niewłaściwy wzorzec ssanie-przełykanie-oddychanie,
  • niewłaściwa praca żuchwy,
  • skrócone wędzidełko podjęzykowe.

Co oferuje taki model wczesnej interwencji logopedycznej?

W przypadku dziecka przedwcześnie urodzonego stymulacja odruchu ssania lub kształtowanie prawidłowego wzorca ssania umożliwia prawidłowy przyrost masy ciała i skraca pobyt w szpitalu.

W przypadku problemów rozwojowych noworodka, takich jak niewłaściwe napięcie w obrębie jamy ustnej czy skrócone wędzidełko, umożliwia szybkie, efektywne działanie zapobiegające rozwinięciu się dalszych problemów np. możliwość efektywnego karmienia piersią, zapobieganie wadom zgryzu, wadom wymowy czy dyslalii ankyloglostycznej. Pozwala to znacząco skrócić czas terapii.

Dzięki zachowaniu ciągłości monitorowania postępów noworodka w Poradni Logopedycznej możemy prowadzić profilaktykę i terapię logopedyczną na najwyższym poziomie i wpisywać się w pełni w tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku”.

Zgłaszanie konsultacji

Wszelkie konsultacje neurologopedyczne dotyczące noworodków w szpitalu zleca:

  • lekarz neonatolog z oddziału,
  • Doradca laktacyjny,
  • położna.

Pacjentki, przebywające z noworodkiem na oddziale szpitalnym, mogą zgłosić chęć konsultacji neurologopedy personelowi Szpitala.