Wypisy ze szpitala

Wypis ze szpitala każda pacjentka otrzymuje w dniu zakończenia hospitalizacji.

Dział Statystyczno-Informatyczny Szpitala

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 14:30
II piętro, pok. 321
tel. 42 32 36 23

Jeżeli odbiór karty informacyjnej lub innego dokumentu jest w danym dniu niemożliwe (np. wypis w godzinach popołudniowych lub dniu wolnym od pracy), pacjentka lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie może je odebrać w Dziale Statystyczno-Informatycznym Szpitala im. dr. L. Rydygiera, ul. Sterlinga 13

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA, ul. Sterlinga 13

Druk L4 jest wystawiany elektronicznie. Jeżeli pacjentka potrzebuje zwolnienie w wersji papierowej – prosimy o poinformowanie lekarza przed wyjściem ze szpitala. Druk będzie można odebrać w Dziale Statystyczno -Informatycznym Szpitala przy wypisie.

  • poniedziałek – piątek w godz. 11:00 – 14:30
  • II piętro, pok. 321
ODBIÓR WYNIKÓW HISTOPATOLOGICZNYCH, ul. Sterlinga 13
  • po około 15 dniach od zabiegu
  • poniedziałek – piątek w godz. 11:00 – 14:30
  • II piętro, pok. 321
ODBIÓR WYNIKÓW BADANIA CYTOLOGICZNEGO, ul. Pomorska 59
  • po około 15 dniach od zabiegu
  • poniedziałek – piątek w godz. 08.00 – 18.00
  • rejestracja Poradni Ginekologiczno-Położniczej, ul. Pomorska 59