Poradnia neonatologiczna

Ambulatoryjne leczenie specjalistyczne oraz opieka nad zdrowym noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 6 miesiąca życia. 

Neonatolog Pediatra dr Anita Chudzik opieka nad noworodkiem oraz wcześniakiem w szpitalu im. Rydygiera w Łodzi

Dr n. med. Anita Chudzik
Neonatolog, pediatra

umów wizytę – 42 632 52 55

ul. Pomorska 59
poniedziałek i czwartek 12:00 – 14:00

Z jakimi problemami można zgłosić się do poradni

 • nasilona i przedłużająca się żółtaczka,
 • słaby przyrost masy ciała noworodka,
 • trudności w karmieniu,
 • zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niską wagą urodzeniową,
 • problemy wcześniactwa.

Porad udzielają neonatolodzy, pracujący na co dzień na oddziale neonatologicznym Szpitala Ginekologiczno-Położniczego Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi przy ul. Sterlinga 13.

Uzyskane dzięki konsultacjom środki są przekazywane na doposażenie Oddziału Terapii i Patologii Noworodka oraz Oddziału Połogowego w Szpitalu.


Cennik

Konsultacja neonatologiczna 150 zł
Konsultacja neonatologiczna + badanie poziomu bilirubiny (przezskórne)200 zł
Konsultacja neonatologiczna + dodatkowe badania laboratoryjne150 zł + koszt badań w laboratorium

Specjaliści neonatolodzy, pediatrzy

 • Dr n. med. Anita Chudzik
 • Lekarz Monika Górska
 • Dr n. med. Małgorzata Oziemska
 • Lekarz Barbara Strzałko
 • Lekarz Magdalena Kmiecik
 • Dr n. med. Marek Nowiczewski
 • Dr n. med. Krzysztof Truszkowski

Rozmowa z neonatologiem, pracującym na co dzień na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka i oddziale dla położnic Szpitala im. dr. L. Rydygiera w Łodzi, dr n. med. Anitą Chudzik

„(…) Poza ogromną radością, jaka towarzyszy narodzinom dziecka – jest to także dla rodziców czas niepewności czy różnego typu wątpliwości (…). Chcą poradzić się, zyskać pewność, czy noworodek rozwija się prawidłowo i jest zdrowy.”
Przeczytaj kiedy noworodki albo wcześniaki wymagają szczególnej opieki i konsultacji neonatologa, pediatry.
Jaki cel przyświecał tworzeniu Poradni Neonatologicznej przy Szpitalu Rydygiera?

Dr n. med. Anita Chudzik: Okres noworodkowy to specyficzny czas w życiu dziecka, jego rodziców i całej rodziny. Poza ogromną radością, jaka towarzyszy narodzinom dziecka – jest to także dla rodziców czas niepewności czy różnego typu wątpliwości dotyczących samego wyglądu noworodka, jego rozwoju, odruchów.

Chcą poradzić się, zyskać pewność, czy noworodek rozwija się prawidłowo i jest zdrowy. Tym bardziej – jeżeli wcześniej, w okresie życia płodowego lub w okresie noworodkowym okazało się, że jest wcześniakiem lub noworodek nie rozwija się prawidłowo.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom stworzyliśmy Poradnię Neonatologiczną, w ramach której rodzice mogą szybko i w profesjonalny sposób uzyskać odpowiedzi na pytania, otrzymać fachową poradę lekarską z zakresu fizjologii jak i patologii okresu noworodkowego, a w razie konieczności – rozpocząć u dziecka diagnostykę i/lub leczenie.

Działalność Poradni Neonatologicznej wspiera funkcjonowanie Oddziału Noworodkowego w Szpitalu Rydygiera.

Poradnia świadczy usługi odpłatnie, a pozyskane w ten sposób środki są przeznaczane wyłącznie na doposażenie oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka i Oddziału Połogowego w sprzęt medyczny.

Konsultujemy noworodki i niemowlęta do 6 – go miesiąca życia – urodzone w Szpitalu im. dr. L. Rydygiera w Łodzi oraz w pozostałych szpitalach.

Zapraszamy w poniedziałki i czwartki w godz. 12.00 – 14.00.

Kiedy noworodki wymagają szczególnej obserwacji i opieki neonatologa w Poradni?

Po urodzeniu wypisujemy wcześniaki i noworodki z oddziału noworodkowego w szpitalu Rydygiera wtedy, gdy nie mamy wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, prawidłowego przebiegu okresu noworodkowego oraz umiejętności rodziców w sprawowaniu opieki nad noworodkiem.

Jednak – jeśli po wypisie rodzice zauważą u dziecka oznaki czy dolegliwości, które ich zaniepokoją – warto zwrócić się do neonatologa.

Konsultacji wymagają także te niemowlaki dzieci, które ze względu na stan po urodzeniu, np. wcześniactwo, niską punktację w skali Apgar albo podejrzenie wady wrodzonej wykazują cechy zaburzonego rozwoju.

Co może wzbudzić niepokój rodziców?

Rodzice powinni bacznie obserwować malucha w tych pierwszych miesiącach życia. Jeśli zauważą między innymi takie objawy jak:

 • apatia albo niepokój noworodka,
 • brak aktywności czy ospałe reakcje na bodźce zewnętrzne,
 • słaby przyrost masy ciała lub jego brak,
 • przedłużająca się żółtaczka,
 • trudności w karmieniu,
 • bóle brzucha, biegunki,
 • zmiany skórne,
 • inne problemy okresu noworodkowego,

warto skonsultować je z neonatologiem – pediatrą specjalizującym się w problemach wcześniactwa i okresu noworodkowego.


Nie przyjmujemy noworodków i niemowląt z cechami infekcji. 


Jak neonatolog może pomóc maluszkowi?

Neonatolog podczas wizyty wnikliwie bada i ocenia noworodka. Podczas wizyty kontroluje:

 • masę ciała maluszka i jego tempo wzrostu,
 • stopień rozwoju somatycznego i psychoruchowego,
 • nawyki żywieniowe i pielęgnację,
 • poziom bilirubiny (nieinwazyjny pomiar w ocenie żółtaczki).

Przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicami i jeśli zachodzi taka potrzeba – poszerza diagnostykę u dziecka, włącza stosowne leczenie, a w razie konieczności kieruje na kolejne konsultacje.

Na jakie porady i badania w Poradni mogą liczyć rodzice noworodków?

W Poradni Neonatologicznej udzielamy porad z zakresu:

 • Profilaktyki chorób okresu wczesno-dziecięcego, alergii, niedokrwistości,
 • Oceny prawidłowości rozwoju psycho-ruchowego w pierwszych miesiącach życia,
 • suplementacji witamin,
 • stosowania szczepień ochronnych,
 • zasad żywienia noworodka i niemowlaka,
 • zasad pielęgnacji,
 • diagnostyki w zakresie podstawowych patologii okresu noworodkowego takich jak: żółtaczki, anemii, braku przyrostu masy ciała, a w niedalekiej przyszłości również diagnostyki obrazowej (USG),
 • leczenia w/w schorzeń.
Jak często dzieci z zaburzeniami okresu okołoporodowego mogą być konsultowane przez neonatologa?

Częstość wizyt u neonatologa zależy od oceny dziecka oraz zdiagnozowanych problemów i każdorazowo ustalane jest indywidualnie zależnie od potrzeb małego pacjenta.

Jakie dokumenty są wymagane na pierwszej wizycie?

Na pierwszą wizytę dobrze jest przynieść kartę wypisową ze szpitala, a także książeczkę zdrowia dziecka.

Dzięki temu neonatolog zapozna się z dokumentacją dotyczącą samego porodu oraz stanu dziecka tuż po przyjściu na świat, co pomoże w postawieniu diagnozy i ustaleniu zasad dalszego postępowania.

Jacy lekarze udzielają konsultacji?

W poradni pracują wszyscy lekarze zatrudnieni w Oddziale Noworodkowym Szpitala im. dr. L. Rydygiera w Łodzi.